"Maaltijden in de zorg
om puur van te smullen."
Ervaringen met De Mooie Maaltijd

Blog

Artikel

Amersfoort Hoofdstad van de Smaak

Van Flevolandse bodem   |   27 juni 2012

Amersfoort (e.o.) is Hoofdstad van de Smaak 2012. Om die reden wil zij zich ook nadrukkelijk profileren als stad - en regio - waar ook in de zorg smaakvol gegeten kan worden. De afgelopen weken zijn er actief Mooie Maaltijd deelnemers geworven onder zorginstellingen en ziekenhuizen.

Centrum Biologische Landbouw

Lasca ten Kate   |   22 juni 2012

Op 21 juni jl. deden tientallen vertegenwoordigers van Flevolandse zorginstellingen, producenten, verwerkers, maaltijdbereiders en leveranciers een middag lang inspiratie op in het Centrum Biologische Landbouw. Centraal: de uitdaging om meer regionale en duurzame producten op het menu te krijgen van de Flevolandse zorginstellingen. Het Centrum Biologische Landbouw gaat de Flevolandse zorginstellingen en ziekenhuizen ondersteunen om dit in Flevoland te realiseren. Het initiatief is onderdeel van het LEADER project Proef de Smaak van Flevoland.  

Mooie Maaltijd presentatie in Sneek

Redactie   |   15 juni 2012

Op donderdag 14 juni vond in het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek een bijeenkomst van Distrivers plaats. Prominent onderwerp was het belang van 'smaak' in de zorgmaaltijd. Op het menu stonden o.a. een rondleiding door het ziekenhuis o.l.v. Thijs Geerdink, Hoofd Centrale Keuken, gevolgd door een presentatie van De Mooie Maaltijd campagne. Ook in Noord Nederland leeft het thema en verschillende van de aanwezige instellingen gaven aan mee te willen doen aan De Mooie Maaltijd. Distrivers ondersteunt hen daarbij graag met advies over beschikbare regionale en biologische producten.

Lekker & Betrokken

Redactie   |   08 juni 2012

Op donderdag 7 juni ging, tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2012 het duurzaamheidsproject Lekker Betrokken van start. Doelk van dit project is het concreet én structureel verduurzamen van de zorgsector op de gebieden mens, product en proces. Startpunt is daarbij het brede gebied van 'eten en drinken'. Opdrachtgever is de landelijke vereniging voor Food en Hospitality Management binnen de gezondheidszorg (VHVG).

Mooie Maaltijd inspiratie uit boergondisch Brabant

Redactie   |   05 juni 2012

Afgelopen maanden stonden er bezoeken op het programma aan de ziekenhuizen Elkerliek in Helmond en Sint Elisabeth in Tilburg. Aanleiding vormde het dit jaar gestarte  project 'Preserve!', uitgevoerd door St. Van Eigen Erf en St. Vriendelijke Keukens (nauw gelieerd aan St. De Mooie Maaltijd). Het project draait om de uitwisseling tussen de Italiaanse regio Montferato en het Nederlandse Limburg. Hoofdthema's zijn het stimuleren van duurzame regionale voedselsystemen  en culinair agro-toerisme in Europa. In het kader van het eerstgenoemde thema is er ook speciale aandacht voor maaltijdvoorzieningen in de zorg. In Limburg is Daily Fresh gekozen als bedrijf dat zichzelf in het kader van Preserve 'de maat laat nemen' als het gaat om de mate van duurzaamheid. Om die reden werd met een Italiaanse delegatie ook een kijkje in de keuken genomen van twee van zijn klanten.