"Maaltijden in de zorg
om puur van te smullen."
Ervaringen met De Mooie Maaltijd

Blog

Artikel

Amersfoort Hoofdstad van de Smaak

Van Flevolandse bodem   |   27 juni 2012

Amersfoort (e.o.) is Hoofdstad van de Smaak 2012. Om die reden wil zij zich ook nadrukkelijk profileren als stad - en regio - waar ook in de zorg smaakvol gegeten kan worden. De afgelopen weken zijn er actief Mooie Maaltijd deelnemers geworven onder zorginstellingen en ziekenhuizen.

Centrum Biologische Landbouw

Lasca ten Kate   |   22 juni 2012

Op 21 juni jl. deden tientallen vertegenwoordigers van Flevolandse zorginstellingen, producenten, verwerkers, maaltijdbereiders en leveranciers een middag lang inspiratie op in het Centrum Biologische Landbouw. Centraal: de uitdaging om meer regionale en duurzame producten op het menu te krijgen van de Flevolandse zorginstellingen. Het Centrum Biologische Landbouw gaat de Flevolandse zorginstellingen en ziekenhuizen ondersteunen om dit in Flevoland te realiseren. Het initiatief is onderdeel van het LEADER project Proef de Smaak van Flevoland.  

Mooie Maaltijd presentatie in Sneek

Redactie   |   15 juni 2012

Op donderdag 14 juni vond in het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek een bijeenkomst van Distrivers plaats. Prominent onderwerp was het belang van 'smaak' in de zorgmaaltijd. Op het menu stonden o.a. een rondleiding door het ziekenhuis o.l.v. Thijs Geerdink, Hoofd Centrale Keuken, gevolgd door een presentatie van De Mooie Maaltijd campagne. Ook in Noord Nederland leeft het thema en verschillende van de aanwezige instellingen gaven aan mee te willen doen aan De Mooie Maaltijd. Distrivers ondersteunt hen daarbij graag met advies over beschikbare regionale en biologische producten.

Lekker & Betrokken

Redactie   |   08 juni 2012

Op donderdag 7 juni ging, tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2012 het duurzaamheidsproject Lekker Betrokken van start. Doelk van dit project is het concreet én structureel verduurzamen van de zorgsector op de gebieden mens, product en proces. Startpunt is daarbij het brede gebied van 'eten en drinken'. Opdrachtgever is de landelijke vereniging voor Food en Hospitality Management binnen de gezondheidszorg (VHVG).

Mooie Maaltijd inspiratie uit boergondisch Brabant

Redactie   |   05 juni 2012

Afgelopen maanden stonden er bezoeken op het programma aan de ziekenhuizen Elkerliek in Helmond en Sint Elisabeth in Tilburg. Aanleiding vormde het dit jaar gestarte  project 'Preserve!', uitgevoerd door St. Van Eigen Erf en St. Vriendelijke Keukens (nauw gelieerd aan St. De Mooie Maaltijd). Het project draait om de uitwisseling tussen de Italiaanse regio Montferato en het Nederlandse Limburg. Hoofdthema's zijn het stimuleren van duurzame regionale voedselsystemen  en culinair agro-toerisme in Europa. In het kader van het eerstgenoemde thema is er ook speciale aandacht voor maaltijdvoorzieningen in de zorg. In Limburg is Daily Fresh gekozen als bedrijf dat zichzelf in het kader van Preserve 'de maat laat nemen' als het gaat om de mate van duurzaamheid. Om die reden werd met een Italiaanse delegatie ook een kijkje in de keuken genomen van twee van zijn klanten.

Koste wat het kost...

Lasca ten Kate   |   17 mei 2012

‘De maaltijd weer terug brengen in het hart van de zorg.‘ Dat is de essentie van De Mooie Maaltijd campagne. Een streven dat steeds meer gehoor vindt; bij instellingskoks, maaltijdbereiders, facility managers en voedingsassistenten.  Waar nog veel draagvlak is te winnen, is bij de managers, bestuurders en beleidsmakers in de zorg. Uit hun mond klinkt helaas nog te vaak: ‘Ik zou wel willen, maar ja… de prijs… ‘. Daar houdt de zin op en mag je als gesprekspartner zelf aanvullen dat die ‘ natuurlijk veel te hoog is'. Gelukkig staan daar steeds meer voorbeelden tegenover van instellingen die ‘ het licht hebben gezien’; waar betrokkenen niet alleen oren hebben naar lekkere, gezellige en gezonde maaltijden in hun instelling of ziekenhuis, maar ook oog hebben voor de - ook economische -  winst die daarmee valt te behalen.  Frans van Hoof, Hoofd Centrale Keuken van Ziekenhuis Elkerliek in Helmond is zo iemand. Het is voor hem een erezaak om van iedere patiënt een 'ambassadeur' van zijn ziekenhuis te maken.  Ze daartoe verleiden doet hij zelf met een maaltijdaanbod dat zich op allerlei manieren onderscheidt. Voorop staat de smaak: een flink deel van de maaltijden wordt zelf met veel zorg bereid, met verse ingrediënten, en meteen opgediend. Maar ook de variatie is belangrijk: iedere dag staan er weer nieuwe gerechten op het menu en als een in het ziekenhuis verblijvend kind vraagt om 'de pastasaus die mama altijd maakt', wordt de moeder in kwestie gebeld, zodat de kok de saus (bijna...) net zo lekker kan maken als zij. Dat zijn verhalen waar je blij van wordt!

Kakelvers...

De Mooie Maaltijd   |   05 maart 2012

Kakelvers...

Deze Mooie Maaltijd website bestaat nu vier weken. Op basis van een mini-enquête durf ik wel te stellen dat hij daarmee nog steeds de kwalificatie 'vers' mag dragen. Voor een website gaat de term vers wel een week of wat - en zelfs ook nog een hele maand lang mee. Als we het over eten hebben, gelden er andere wetten. Of liever, die ontbreken; we missen hier een heldere afbakening van het begrip ‘ vers’ en dit wordt dan ook met de meest uiteenlopende betekenissen straffeloos in de strijd gegooid.

Blog De Mooie Maaltijd

De Mooie Maaltijd   |   31 januari 2012

Op deze plek  komen met de regelmaat van de klok  'geluiden uit het veld' te staan.  Reacties op ontwikkelingen in de maaltijdzorg, nieuwe visies, toekomstvisioenen of juist een confronterende analyse van de huidige situatie. Bestuurders, koks, beleidsmakers,  inkopers en adviseurs: dit wordt hun podium, met een - is de hoop - een zich niet onbetuigd latend publiek!

Praktijknetwerk 'Een Mooie Maaltijd - kwestie van de juiste instelling' van start

Redactie   |   

Afgelopen maand ging het Praktijk Netwerk 'Mooie Maaltijd - kwestie van de juiste instelling van start. Doel van dit Netwerk: kennis en ervaring verzamelen en uitwisselen om te komen tot een betere afstemming van het ambachtelijke productaanbod en de institutionele keuken. Boeren en koks geven elkaar de komende twee jaar een kijkje in elkaars keuken en exploreren de manieren waarop deze, vaak ook nog eens regionale producten, een prominenter aandeel in de zorgmaaltijd kunnen krijgen. Daarbij valt te denken aan nieuwe vormen van verwerking, het loslaten van lang van te voren bepaalde menu-cycli, uitbreiding van het aanbod aan groenten die 'het goed doen' bij ouderen, enzovoort. Meer informatie over (gratis) deelname aan dit netwerk is te verkrijgen via: Lasca ten Kate (director St. De Mooie Maaltijd), gsm: 0628 464403.